"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcī?a

"Euro paaudzes" skolēnu balvas izcī?as sacensībās var piedalīties euro zonas vidusskolu skolēni, kuri interesējas par ekonomiku un vēlētos uzzināt vairāk par monetāro politiku.

Ja nākamgad vēlaties piedalīties, sekojiet līdzi informācijai "Euro paaudzes" interneta vietnē, kur varēsiet uzzināt par sacensību grafiku, valstīm, kas tajās piedalās, sacensību kārtām, kontaktinformāciju un balvām. Lai piedalītos, jums kopā ar klasesbiedriem un skolotāju būs jāveido komanda.

Un ja mēs uzvarēsim?

Katras valsts labākā komanda tiks uzaicināta uz apbalvo?anas ceremoniju ECB Frankfurtē.

"Euro paaudzes" 2019. gada skolēnu balvas izcī?as uzvarētāji uzdod jautājumus prezidentam Dragi

Gatavo?anās sacensībām

Noskatieties ECB preses konferenci
Reizi se?ās nedē?ās notiek preses konference, kurā ECB prezidents savā ievadrunā skaidro lēmumu par procentu likmēm un pēc tam atbild uz ?urnālistu jautājumiem.

Kas ir inflācija?
ECB galvenais uzdevums ir saglabāt stabilu euro vērtību un noturēt inflāciju nedaudz zem 2%. Bet kas ir inflācija? Kā to aprē?ina? Un kā ECB to var ietekmēt?

Uzziniet vairāk

Kā aprē?ina inflāciju?
To nosaka pēc saska?otā patēri?a cenu indeksa jeb SPCI.

Uzziniet vairāk

Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?
?eit atradīsiet vienkār?us pamatjēdzienu skaidrojumus un ieskatu jaunākajās ECB aktivitātēs.

Uzziniet vairāk

Ja vēlaties sa?emt informāciju par turpmākām ECB izglītojo?ām un jaunatnes iniciatīvām, piesakieties iek?au?anai mūsu adresātu sarakstā.

北京pk赛车10官网