ECB logo
Menu

Aktivní zapojení mladych lidí

Mladí lidé sehrávají ve vytvá?ení budoucnosti Evropy zásadní úlohu. Proto po?ádáme po celé Evropě ?adu iniciativ, které vám pomohou dozvědět se více o ekonomii, centrálním bankovnictví a úkolech ECB. Tyto iniciativy vám dále umo?ní, abyste se podělili o názory a my?lenky k témat?m, která vás zajímají a ovlivňují.

Odpovědi?na své otázky m??ete získat?na akcích z cyklu?ECB Youth Dialogue

ECB Youth Dialogue, cyklus akcí, které se konají po celé Evropě a také online, nabízí p?íle?itost klást otázky a sdílet názory na ekonomiku a budoucnost Evropy p?ímo s na?imi tv?rci politik. Sledujte na?e kanály sociálních médií, kde se dozvíte o nadcházejících akcích!

Více informací o na?ich dialozích


Stipendium pro studentky ekonomie

Jste zapsaná do magisterského kurzu ekonomie na univerzitě nebo obchodní ?kole, p?ípadně se k tomu právě chystáte? Pokud ano, mohlo by byt stipendium pro studentky ekonomie něco pro Vás! Pěti studentkám ekonomie nabízíme ka?dé z nich 10 000 EUR.

P?ihlá?ka


Zapojte se do p?ezkumu na?í strategie

Co pro Vás znamená cenová stabilita? Jaká jsou Va?e ekonomická o?ekávání a obavy? Jaká dal?í témata jsou pro Vás d?le?itá? Jak s Vámi m??eme komunikovat nejlépe? V rámci p?ezkumu na?í strategie si rádi vyslechneme Va?e názory a nápady.

?

Podělte se o sv?j názor na portálu ?ECB Vám naslouchá“


Soutě? pro mladé ekonomy na Fóru ECB

Sintra

Studujete ekonomii nebo finance v doktorském programu? Chcete vysledky svého vyzkumu p?edstavit tv?rc?m politik a ?pi?kovym akademickym pracovník?m? Pak se p?ihlaste do na?í ka?doro?ní soutě?e pro mladé ekonomy! Finalisté jsou pozváni na Fórum ECB o centrálním bankovnictví v portugalské Sint?e. Vítěz obdr?í cenu 10 000 EUR.
 

Více informací o soutě?i
Více informací o Fóru ECB o centrálním bankovnictví


Studentská soutě? Generation €uro

Zajímá vás ekonomie? Chcete se dozvědět více o ECB a měnové politice? Pak se podívejte na soutě? Generation €uro Students’ Award, která je ur?ená tym?m st?edo?kolskych student? ze zemí eurozóny.

Více informací


Akce kódování pro studenty

V listopadu 2019 se k na?im odborník?m z oblasti IT a ?ízení rizik v ECB p?ipojila skupina student?, aby vyvinula nejmoderněj?í portál ke sledování finan?ních rizik. Tito studenti spolupracovali v tymech na kreativních ?e?eních v oblasti maskování dat, strojového u?ení, rozhraní pro programování aplikací a u?ivatelskych rozhraní.

Více informací o akci kódování


Soutě? #EUROat20 ECB-QuizClash

V únoru a b?eznu 2019 se prost?ednictvím aplikace QuizClash zú?astnilo 1,6 milionu hrá?? soutě?e #EUROat20 ECB-QuizClash a ově?ilo si své znalosti o euru a Evropské centrální bance. Blahop?ejeme v?em, kte?í na otázky odpověděli správně: jste skute?ní odborníci na euro! Ve slosování o ceny bylo vybráno 30 vítěz? – jejich seznam naleznete .

Podívej se na soutě?

北京pk赛车10官网 广东36选7开奖 江西快三推荐一定牛 融资融券股票有哪些 北京快3公交时间 一肖中特网页精选结果 广东11选5走势图开奖结果 新疆11选五5最热的号 百度查询481遗漏查询 黑龙江36选7开奖结果今天期 今日河南泳坛夺金开奖 内蒙11远5开奖结果 股票分析软件排行榜 内蒙古快3开奖软件 快乐双彩基本走势图表 农行非保本理财敢买吗 青海快三怎么攻破