Uklju?ivanje mladih

Mladi imaju klju?nu ulogu u oblikovanju europske sutra?njice. Zbog toga organiziramo doga?aje na razli?itim lokacijama u Europi kako bismo vam pomogli da nau?ite vi?e o ekonomiji, sredi?njem bankarstvu i obvezama ESB-a te vam pru?ili priliku da iznesete mi?ljenja i ideje o temama koje vas zanimaju i utje?u na vas.

Natjecanje u kodiranju za studente:
prijavite se do 15. listopada

Provedite tri dana s na?im stru?njacima za informacijsku tehnologiju i upravljanje rizicima u ESB?u razvijaju?i nadzornu plo?u za pra?enje financijskih rizika slu?e?i se najsuvremenijom tehnologijom. U timu s na?im stru?njacima i drugim studentima tra?it ?ete kreativna rje?enja povezana s maskiranjem podataka, strojnim u?enjem te razvojem aplikacijskih programskih su?elja (API-ja) i prednjih korisni?kih su?elja.
Vi?e o natjecanju u kodiranju


U?eni?ko natjecanje €urogeneracija

Zanima vas ekonomija? ?elite znati vi?e o ESB-u i monetarnoj politici? Prijavite se na u?eni?ko natjecanje €urogeneracija, koje je namijenjeno skupinama u?enika srednjih ?kola europodru?ja.

Vi?e


Die Sendung mit der Maus

Ugostili smo vi?e od 230 ljubitelja?poznate njema?ke televizijske emisije?Die Sendung mit der Maus 3. listopada 2019. Djeca u dobi od osam do dvanaest godina zabavila su se u?enjem o za?titi euronov?anica, Europi i ESB?u?u dru?tvu posebnog gosta Tobiasa?Krella.

Fotografije doga?aja 2019.


Natjecanje mladih ekonomista na Forumu ESB-a

Poha?ate doktorski studij na podru?ju ekonomije ili financija? ?elite predstaviti svoje istra?ivanje tvorcima politika i vrhunskim akademicima? Natjecanje mladih ekonomista koje organiziramo svake godine moglo bi biti ne?to za vas! Finaliste pozivamo na Forum ESB?a o sredi?njem bankarstvu u portugalskom gradu Sintri. Pobjednik osvaja nagradu u iznosu od 10 000 eura.

Vi?e o natjecanju
Vi?e o Forumu ESB-a o sredi?njem bankarstvu


Natjecanje #EUROat20 ECB-QuizClash

U velja?i i o?ujku 1,6 milijuna sudionika uklju?ilo se putem aplikacije QuizClash u natjecanje #EUROat20 ECB-QuizClash, u kojem su provjerili koliko dobro poznaju euro i Europsku sredi?nju banku. ?estitamo onima koji su to?no odgovorili na sva pitanja: pravi ste stru?njaci za euro! ?drijebom je odabrano 30 dobitnika nagrada, a popis dobitnika mo?ete prona?i .

O natjecanju


Pobjednici u?eni?kog natjecanja €urogeneracija postavljaju pitanja predsjedniku Draghiju

Predstavnici pobjedni?kih timova u?eni?kog natjecanja €urogeneracija, u kojem smo dobili vi?e od 5000 prijava iz 10 dr?ava europodru?ja, susreli su se 8. svibnja s predsjednikom ESB?a Mariom Draghijem i postavljali mu pitanja.

Vi?e o doga?aju


Europsko vije?e mladih u ESB?u

Oko 200 studenata iz cijele Europe sudjelovalo je 28. i 29. o?ujka na sastanku Europskog vije?a mladih u ESB?u. Imali su razli?ite uloge, od tuma?a do ?efova dr?ava, i raspravljali o va?nim europskim pitanjima kao ?to je budu?nost europodru?ja.

Fotografije doga?aja


Natje?aj Euro Video Challenge

Kakav je do?ivljaj prvi put posjetiti ESB? U sklopu natje?aja Euro Video Challenge 2017. pozvali smo mlade Europljane da snime kratak i zanimljiv video o nekoj ekonomskoj temi. Nakon godinu dana pozvali smo finaliste da posjete ESB kako bi mogli iz prve ruke do?ivjeti ekonomiju na djelu.

Vi?e o natje?aju Euro Video Challenge

?elite li primati obavijesti o budu?im projektima ESB-a koji se ti?u obrazovanja i uklju?ivanja mladih, dodajte svoju adresu na?em popisu e?adresa.

北京pk赛车10官网