ECB logo
Menu

Jaunimui

Kuriant Europos ateit? svarbus vaidmuo tenka ir jaunimui. Būtent tod?l visoje Europoje organizuojame ?vairias iniciatyvas, kuriomis norime pad?ti jums daugiau su?inoti apie ekonomik?, centrin? bankininkyst? ir ECB funkcijas, taip pat suteikti jums galimyb? pasidalyti savo nuomone ir id?jomis jus dominan?iomis ir jums svarbiomis temomis.

I?girskite atsakymus ? savo klausimus ECB ir jaunimo dialogo metu

ECB ir jaunimo dialogas – ?vairiose Europos vietose, taip pat?internetu organizuojam??rengini? serija – suteikia jums galimyb? u?duoti klausimus ir?i?sakyti savo nuomon? apie Europos ekonomik? ir ateit? tiesioginiame pokalbyje su mūs? politikos formuotojais. Sekite informacij? apie planuojamus renginius mūs??socialin?s ?iniasklaidos kanaluose.

Daugiau apie ECB ir jaunimo?dialog?


Stipendijos ekonomik? studijuojan?ioms moterims

? stipendij? gali pretenduoti moterys, prad?jusios arba netrukus prad?sian?ios ekonomikos magistrantūros studijas universitete ar verslo mokykloje. Negr??intinas 10 000 eur? stipendijas skirsime penkioms ekonomik? studijuojan?ioms moterims.

Kreiptis d?l stipendijos


I?d?stykite savo nuomon? ir taip prisid?kite prie mūs? strategijos per?iūros

K? jums rei?kia kain? stabilumas? Kokie jūs? ekonominiai lūkes?iai ir kas jums kelia nerim?? Kokie kiti klausimai jums svarbūs? Kokie komunikacijos būdai jums tinkamiausi? Mes per?iūrime savo strategij? ir norime i?girsti jūs? mintis ir nuomon?.

?

I?d?stykite savo nuomon? portale ?ECB klauso“


Jaun?j? ekonomist? konkursas ECB forume

Sintra

Esate ekonomikos arba finans? srities doktorantas? Norite pristatyti savo tiriam?j? darb? politikos formuotojams ir auk??iausio lygio akademin?s bendruomen?s nariams? Tuomet susipa?inkite su mūs? kasmet organizuojamo jaun?j? ekonomist? konkurso s?lygomis. Konkurso finalistai kvie?iami ? Sintroje, Portugalijoje, rengiam? ECB centrin?s bankininkyst?s forum?. Nugal?tojui ?teikiama 10 000 eur? premija.
 

Su?inoti daugiau apie konkurs?
Su?inoti daugiau apie ECB centrin?s bankininkyst?s forum?


Moksleivi? konkursas ?€uro karta“

Domit?s ekonomika? Norite su?inoti daugiau apie ECB ir pinig? politik?? Tuomet susipa?inkite su konkurso ?€uro karta“ s?lygomis. Konkurse gali dalyvauti moksleivi? komandos i? euro zonos ?ali? vidurini? mokykl?.

Su?inoti daugiau


Programavimo konkursas studentams

2019 m. lapkri?io m?n. grup? student? kartu su ECB IT ir rizikos valdymo specialistais kūr? modern? finansin?s rizikos steb?senos ?rank?. Dirbdami grup?se studentai ie?kojo kūrybi?k? sprendim?, susijusi? su duomen? maskavimu, ma?in? mokymusi, taikom?j? program? s?saj? ir vartotojo s?saj? kūrimu.

Su?inoti daugiau apie programavimo konkurs?


ECB viktorina ?#EUROat20“ program?l?je ?QuizClash“

2019 m. vasario ir kovo m?n. 1,6 mln. ?aid?j? pasitikrino savo ?inias apie eur? ir Europos Centrin? Bank? dalyvaudami ECB viktorinoje ?#EUROat20“ program?l?je ?QuizClash“. Sveikiname tuos, kurie teisingai atsak? ? visus klausimus. Jūs esate tikri euro reikal? ekspertai! Traukiant burtus buvo atrinkti 30 nugal?toj?, jiems ?teikti prizai. Kas tie laimingieji, galite su?inoti .

Su?inoti daugiau apie viktorin?

北京pk赛车10官网 安徽快3投注技巧 河北排列7历史开奖结果 股票融资什么时候还钱 吉林体彩彩11选五开奖结果 股票投资分析报告 福建31选7中几个有奖 今日股市行情i 捕鱼娱乐 河南快三平台 11选5前二杀号 享配资 黑龙江十一选五组走势图 湖北体彩11选5前三组选 股城网股票行情 北京快中彩开奖时间 海南4+1开奖结果昨天