ECB logo
Menu

Involviment ta?-?g?a?ag?

I?-?g?a?ag? g?andhom rwol ?entrali fit-tfassil tal-Ewropa ta' g?ada. Huwa g?alhekk li norganizzaw firxa ta' inizjattivi madwar l-Ewropa biex jg?inuk titg?allem aktar dwar l-ekonomija, il-banek ?entrali u r-responsabbiltajiet tal-B?E, u biex ting?ata ?-?ans li taqsam il-fehmiet u l-ideat tieg?ek dwar is-su??etti li jinteressawk u jaffettwawk.

Ikseb twe?ibiet g?all-mistoqsijiet tieg?ek fid-Djalogi g?a?-?g?a?ag? tal-B?E

Id-Djalogi g?a?-?g?a?ag? tal-B?E, li jsiru madwar l-Ewropa kif ukoll onlajn, jag?tuk l-opportunità li tag?mel mistoqsijiet u taqsam il-fehmiet tieg?ek dwar l-ekonomija u l-futur tal-Ewropa direttament ma' dawk minna li jfasslu l-politika. ?omm g?ajnejk fuq il-kanali tal-midja so?jali tag?na biex issir taf dwar l-avvenimenti li ?ejjin tag?na!

Kun af aktar dwar id-djalogi tag?na?


Nisa f’Boro? tal-Istudju fl-Ekonomija

Int mara b?alissa rre?istrata, jew wasalt biex tirre?istra, f’kors tal-Masters fl-ekonomija f'università jew skola tan-negozju fl-Ewropa? Jekk iva, il-Boro? tal-Istudju Nisa fl-Ekonomija jistg?u jkunu g?alik! A?na qed noffru g?otjiet, li jiswew €10,000 kull wie?ed, lil ?ames studenti nisa tal-ekonomija.

Applika


G?id tieg?ek fil-Verifika tal-Istrate?ija tag?na

Xi tfisser l-istabbiltà tal-prezzijiet g?alik? X’inhuma l-aspettattivi u t-t?assib ekonomi?i tieg?ek? X’su??etti o?ra jikkon?ernawk? Kif l-a?jar nikkomunikaw mieg?ek? B?ala parti mill-verifika tal-istrate?ija tag?na, irridu nisimg?u l-opinjonijiet u l-ideat tieg?ek.

?

G?id tieg?ek permezz tal-Portal il-B?E Jisma’


Kompetizzjoni ta’ ekonomisti ?g?a?ag? fil-forum tal-B?E

Sintra

Inti student tal-PhD fl-ekonomija jew il-finanzji? Tixtieq tippre?enta r-ri?erka tieg?ek lil min ifassal il-politika u akkademi?i ta’ livell g?oli? Mela ??ekkja l-kompetizzjoni tag?na annwali g?all-ekonomisti ?g?a?ag?! Il-finalisti huma mistiedna g?all-Forum tal-B?E dwar l-attività Bankarja ?entrali ?ewwa Sintra, il- Portugall. Ir-rebbie? jir?ievi premju ta’ €10,000.
 

Skopri i?jed dwar il-kompetizzjoni
Skopri i?jed dwar il-Forum tal-B?E dwar il-Banek ?entrali


Konkors ?enerazzjoni tal-€uro

Tinteressa ru?ek fl-ekonomija? Tixtieq issir taf aktar dwar il-B?E u l-politika monetarja? Mela id?ol g?all-Premju tal-?enerazzjoni tal-€uro tal-Istudenti, kompetizzjoni miftu?a g?al timijiet ta’ studenti minn skejjel sekondarji fil-pajji?i ta?-?ona tal-euro.

Tag?rif ie?or


Sfida fl-ikkowdjar g?all-istudenti

Grupp ta’ studenti ng?aqad mal-esperti tag?na fl-IT u fil-?estjoni tar-riskji fil-B?E f’Novembru 2019 biex ji?viluppa dashboard avvanzat li jista’ jimmonitorja r-riskji finanzjarji. L-istudenti ?admu f’timijiet biex jo?or?u b’soluzzjonijiet kreattivi relatati mal-masking tad-dejta, tag?lim awtomatiku, interfaces ta’ programmazzjoni tal-applikazzjoni (APIs) u ?vilupp front-end.

Kun af iktar dwar l-isfida tal-ikkowdjar


Kompetizzjoni B?E-QuizClash #EUROat20

Lura fi Frar u Marzu 2019 1.6 miljun parte?ipant da?lu fil-kompetizzjoni #EUROat20 B?E-QuizClash fuq l-app QuizClash, u ttestjaw l-g?arfien tag?hom dwar l-euro u l-Bank ?entrali Ewropew. Prosit lil dawk kollha li rrispondew tajjeb id-domandi: intom kollha esperti vera tal-euro! 30 rebbie? ntg?a?lu fit-tlug? tal-premju tag?na – tista’ tara min huma .

I??ekkja l-kompetizzjoni

北京pk赛车10官网 内蒙古十一选五五的诀窍 龙虎和app 15选5在线过滤 买股票 开户 江苏快三遗漏统计图表 福建省36选7开奖结果走势图 云南十一选五走势图带连线 公牛配资 江西福彩快3遗漏 宝新能源股票 陕西十一选五开奖号 股票配资常见问题 贵州十一选五购买 浙江11选5什么时候开 北京体彩11选五走势图100期 股票行情实时查询600864