ECB logo
Menu

Dla m?odych

M?odzi ludzie odgrywaj? wielk? rol? w kszta?towaniu przysz?o?ci Europy. Z my?l? o Was prowadzimy w ró?nych krajach Unii rozmaite inicjatywy edukacyjne dotycz?ce ekonomii, bankowo?ci centralnej i zadań EBC. Chcemy te? prowadzi? z Wami wymian? pogl?dów na tematy, które interesuj? m?ode pokolenie i bezpo?rednio go dotycz?.

ECB YOUTH DIALOGUE: w??cz si? do debaty

ECB YOUTH DIALOGUE to cykl spotkań organizowanych na ?ywo ? w ró?nych krajach Unii ? i online, podczas których m?odzi ludzie mog? rozmawia? bezpo?rednio z przedstawicielami naszego najwy?szego kierownictwa ? zadawa? im pytania i przedstawia? swój?pogl?d?na gospodark? i przysz?o?? Europy. ?led? nasze profile spo?eczno?ciowe, gdzie b?dziemy informowa? o nadchodz?cych spotkaniach!

Wi?cej o ECB YOUTH DIALOGUE


Stypendia WOMEN IN ECONOMICS

Obecne i przysz?e studentki magisterskich studiów ekonomicznych na uniwersytetach lub wy?szych szko?ach biznesu w Europie mog? ubiega? si? o nasze stypendium. Pi?? z nich otrzyma od nas po 10 tys. euro.

Z?ó? wniosek


Zabierz g?os w przegl?dzie strategii polityki pieni??nej EBC

Co dla Ciebie oznacza stabilno?? cen? Jakie s? Twoje oczekiwania i obawy zwi?zane z gospodark?? Jakie jeszcze sprawy s? dla Ciebie wa?ne? Jak mo?emy si? z Tob? komunikowa?? W ramach przegl?du strategii chcemy pozna? opinie i pomys?y m?odego pokolenia.

?

Zabierz g?os w przegl?dzie przez portal ?EBC s?ucha”


Konkurs dla m?odych ekonomistów pod egid? EBC

Sintra

Robisz doktorat z ekonomii lub finansów? Chcesz przedstawi? swoje badania najlepszym teoretykom i praktykom polityki pieni??nej? Spróbuj swoich si? w naszym corocznym konkursie. Finalistów zaprosimy na forum bankowo?ci centralnej organizowane przez EBC w portugalskim mie?cie Sintra. Nagroda dla zwyci?zcy wynosi 10 tys. euro.

Wi?cej o konkursie
Wi?cej o forum bankowo?ci centralnej


Konkurs GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD

Je?li jeste? uczniem szko?y ?redniej, mieszkasz w strefie euro i interesujesz si? ekonomi? lub chcesz dowiedzie? si? wi?cej o EBC i polityce pieni??nej, spróbuj swoich si? w konkursie zespo?owym GENERATION €URO STUDENTS’ AWARD.

Wi?cej


Studenckie zawody w programowaniu

W listopadzie 2019 grupa studentów i studentek po??czy?a si?y z informatykami i specjalistami od ryzyka z EBC, ?eby wspólnie stworzy? supernowoczesny dashboard do monitorowania ryzyk finansowych. Uczestnicy podzieleni na zespo?y opracowywali nowatorskie rozwi?zania w zakresie maskowania danych, uczenia maszynowego, interfejsów API i interfejsów frontendowych.

Wi?cej o zawodach


Konkurs Quizwanie EBC #EUROat20

W lutym i marcu 2019 roku 1,6 mln osób wzi??o udzia? w konkursowym quizie #EUROat20 w aplikacji Quizwanie, ?eby sprawdzi? swoj? wiedz? o euro i EBC. Gratulujemy uczestnikom, którzy bezb??dnie odpowiedzieli na pytania. Jeste?cie prawdziwymi ekspertami od euro! List? 30 wylosowanych zwyci?zców mo?na znale?? .

Wi?cej o konkursie

北京pk赛车10官网 河南今天11选5开奖结果 四川金7乐网上开奖查询 江苏11选5前三直开奖结果 江西时时彩10分钟走势 福彩幸运农场走势图表 重庆时时开奖号码360 幸运28大小单双预测网 bbin金沙app下载 广西快乐双彩开奖官网 11月森马服饰股票分析 湖南快乐十分开奖数据 创幻股票论坛 玩极速时时彩网址 福建36选7基本走势图 山东群英会综合走势图 湖北30选5历史开奖结果