Implicarea tineretului

Tinerii de?in un rol central ?n construirea Europei de maine. Din acest motiv, organiz?m o serie de ini?iative ?n ?ntreaga Europ?, menite s? v? ajute s? afla?i mai multe despre economie, activit??ile de banc? central? ?i responsabilit??ile BCE, precum ?i s? v? ofere ocazia de a ne ?mp?rt??i opiniile ?i ideile voastre pe teme care v? intereseaz? ?i v? privesc.

Concurs de codare pentru studen?i:
depune?i-v? candidatura pan? la 15 octombrie

Al?tura?i-v? timp de trei zile, la sediul BCE, exper?ilor no?tri ?n domeniul IT ?i al gestion?rii riscurilor pentru a crea un tablou de bord inovator destinat monitoriz?rii riscurilor financiare. Ve?i lucra ?n echipe ?i ve?i colabora cu exper?ii no?tri ?i al?i studen?i pentru a g?si solu?ii creative privind mascarea datelor, ?nv??area automat?, interfe?ele de programare a aplica?iilor (application programming interfaces – API) ?i programarea de tip front-end.
Afl? mai multe despre concursul de codare


Concursul pentru elevi ?Genera?ia €uro”

V? intereseaz? economia? Dori?i s? v? ?mbog??i?i cuno?tin?ele legate de BCE ?i politica monetar?? Atunci ?nscrie?i-v? la concursul pentru elevi ?Genera?ia €uro”, care se adreseaz? echipelor de elevi de la liceele din zona euro.

Mai mult


Emisiunea ?Die Sendung mit der Maus”

La data de 3 octombrie 2019, ne-am deschis?por?ile pentru peste?230 de admiratori ai?binecunoscutei emisiuni germane de televiziune??Die Sendung mit der Maus”. Copiii, cu varste cuprinse ?ntre 8 ?i 12 ani, s-au distrat de minune descoperind ce anume face ca bancnotele euro s? fie sigure ?i afland informa?ii despre Europa ?i despre BCE al?turi de?invitatul nostru special, Tobias Krell.

Fotografii de la evenimentul din 2019


Concursul destinat tinerilor economi?ti din cadrul ECB Forum on Central Banking

E?ti doctorand ?n economie sau finan?e? Vrei s? ??i prezin?i studiul ?n fa?a unor factori de decizie ?i a unor prestigioase cadre universitare? Atunci informeaz?-te despre concursul nostru anual destinat tinerilor economi?ti! Finali?tii sunt invita?i la ECB Forum on Central Banking, care are loc la Sintra, ?n Portugalia. Ca?tig?torul final prime?te un premiu ?n valoare de 10 000 EUR.

Afl? mai multe despre concurs
Mai mult despre ECB Forum on Central Banking


Concursul #EUROat20 ECB-QuizClash

?n lunile februarie ?i martie, 1,6 milioane de juc?tori s-au ?nscris la concursul #EUROat20 ECB-QuizClash utilizand aplica?ia QuizClash ?i ?i-au testat cuno?tin?ele despre euro ?i despre Banca Central? European?. Felicit?ri tuturor celor care au r?spuns corect la toate ?ntreb?rile: sunte?i adev?ra?i exper?i ?n materie de euro! Au fost selecta?i 30 de ca?tig?tori ?n cadrul tragerii la sor?i organizate pentru acordarea premiilor. Pute?i vedea care sunt ace?tia .

Afl? mai multe despre concurs


Ca?tig?torii concursului pentru elevi ?Genera?ia €uro” adreseaz? ?ntreb?ri pre?edintelui Draghi

Ca?tig?torii concursului pentru elevi ?Genera?ia €uro” (G€SA), reprezentand cele mai bune echipe, selecta?i din peste 5 000 de participan?i provenind din 10 ??ri din zona euro, s-au ?ntalnit, miercuri, 8 mai, cu pre?edintele Mario Draghi ?i i-au adresat ?ntreb?ri.

Afl? mai multe despre eveniment


Programul ?Model European Council” la BCE

La 28 ?i 29 martie 2019, circa 200 de elevi din ?ntreaga Europ? au participat la o simulare de reuniune a Consiliului European, organizat? la BCE ?n cadrul programului ?Model European Council”. Ace?tia ?i-au asumat diferite roluri, de la interpre?i la ?efi de stat, ?i au dezb?tut chestiuni europene importante, precum viitorul zonei euro.

Fotografii de la eveniment


Concursul ?Euro Video Challenge”

Cum este s? vizitezi BCE pentru prima dat?? ?n anul 2017, le-am cerut tinerilor europeni s? realizeze un scurt videoclip antrenant pe teme economice ?n cadrul concursului nostru ?Euro Video Challenge”. Un an mai tarziu, i-am invitat pe finali?ti la BCE pentru a le oferi ?ansa de a intra ?n contact direct cu mediul economic.

Afl? mai multe despre concursul ?Euro Video Challenge”

Dac? dore?ti s? prime?ti informa?ii referitoare la viitoarele ini?iative ale BCE cu caracter educativ ?i destinate tinerilor, ?nscrie-te pe lista noastr? de distribu?ie.

北京pk赛车10官网