ECB logo
Menu

Priestor pre mladych

Mladí ?udia zohrávajú ústrednú úlohu pri formovaní budúcnosti Európy. Preto po celej Európe organizujeme r?zne podujatia, ktorych cie?om je pom?c? vám lep?ie porozumie? ekonomike, centrálnemu bankovníctvu a úlohám ECB a da? vám príle?itos? podeli? sa o svoje postoje a názory na témy, ktoré vás zaujímajú a ktoré sa vás dotykajú.

Pode?te sa o svoje otázky na podujatí ECB Youth Dialogue

Iniciatíva ECB Youth Dialogue, v rámci ktorej organizujeme podujatia po celej Európe i online, vám dáva príle?itos? klás? otázky priamo tvorcom politík ECB a podeli? sa s nimi o svoje názory na ekonomiku a budúcnos? Európy. Informácie o nadchádzajúcich podujatiach nájdete na na?ich sociálnych sie?ach.

Viac informácií


?tipendijny program ?Women in Economics“

Ste (a?pirujúcou) ?tudentkou magisterského ?túdia ekonómie na univerzite alebo ekvivalentnej in?titúcii v Európe? Potom by vás mohol zaujíma? ná? ?tipendijny program ?Women in Economics“. Piatim ?tudentkám ekonómie ponúkame ?tipendium vo vy?ke 10 000 €.

Mám záujem


Zapojte sa do revízie stratégie menovej politiky ECB

?o pre vás znamená cenová stabilita? Aké sú va?e ekonomické o?akávania a obavy? Ktoré ?al?ie témy pova?ujete za d?le?ité? Ako by sme pod?a vás mohli najlep?ie komunikova? s verejnos?ou? V rámci revízie svojej menovopolitickej stratégie si chce ECB vypo?u? va?e názory a predstavy.

?

Pode?te sa o svoj názor na portáli ?ECB vás po?úva“


Sú?a? pre mladych ekonómov v rámci fóra ECB

Sintra

Absolvujete doktorát v odbore ekonómie alebo financií? Chcete predstavi? vysledky svojho vyskumu tvorcom politík a renomovanym akademikom? Zapojte sa do na?ej ka?doro?nej sú?a?e pre mladych ekonómov! Finalisti budú pozvaní na fórum ECB o centrálnom bankovníctve v portugalskej Sintre. Ví?az získa 10 000 €.

Viac informácií o sú?a?i
Viac informácií o fóre ECB o centrálnom bankovníctve


Sú?a? pre ?tudentov Generácia €uro

Baví vás ekonómia? Chcete sa dozvedie? viac o ECB a menovej politike? Zapojte sa do sú?a?e pre ?tudentov Generácia €uro! Sú?a? je ur?ená pre tímy ?tudentov strednych ?k?l v krajinách eurozóny.

Viac informácií


Programátorská vyzva pre ?tudentov

V novembri 2019 sme v ECB privítali skupinu ?tudentov, ktorí spolu s na?imi odborníkmi z oblasti informa?nych technológií a riadenia rizík pracovali na vyvoji ?dashboardu“ na monitorovanie finan?nych rizík. ?tudenti pracovali v tímoch na kreatívnych rie?eniach tykajúcich sa maskovania údajov, strojového u?enia, aplika?nych programovych rozhraní a vyvoja klientskych pou?ívate?skych rozhraní.

Viac informácií o programátorskej vyzve


Sú?a? #EUROat20 QuizClash

Vo februári a marci 2019 sa 1,6 milióna sú?a?iacich prostredníctvom aplikácie QuizClash zapojilo do sú?a?e #EUROat20 ECB-QuizClash, v rámci ktorej si mohli otestova? svoje vedomosti o eure a Európskej centrálnej banke. Gratulujeme tym, ktorí na otázky odpovedali správne – ste ozajstní odborníci na euro! V ?rebovaní o ceny sme vybrali .

Informácie o sú?a?i

北京pk赛车10官网 亚洲市场股票指数 四川快乐12选号最新技巧 十五选五开奖结果 股票权重股是哪些股票 今天体彩吉林十一选五开奖号 北京快乐8开奖走势图 南洋股份股吧 体彩环岛赛能不能作弊 广东36选7预测 福建11选5中奖窍门 佳永配资 广东十一选五今天开奖吗 江西11选5 前三组选 股票专业论坛 赌博黑话顺口溜 甘肃快三推荐豹子