ECB logo
Menu

Ce este un creditor de ultim? instan???

26 august 2019

Ce este un creditor de ultim? instan???

Un creditor de ultim? instan?? este orice persoan? sau entitate la care apelezi atunci când ai nevoie urgent? de fonduri ?i când ai epuizat toate celelalte op?iuni. De regul?, b?ncile apeleaz? la creditorul lor de ultim? instan?? atunci când nu pot ob?ine finan?area de care au nevoie pentru activit??ile zilnice. Aceasta se poate întâmpla în perioadele de turbulen?e financiare, când b?ncile pot manifesta neîncredere cu privire la creditarea lor reciproc? ?i un mare num?r de oameni pot dori brusc s? î?i retrag? banii din conturile lor bancare.

În astfel de situa?ii, b?ncile centrale ac?ioneaz? în calitate de creditor de ultim? instan??. B?ncile centrale au de?inut în mod tradi?ional acest rol, întrucât sunt principalele responsabile de asigurarea bunei func?ion?ri a pie?elor financiare ?i de stabilitatea sistemului financiar. Astfel, acestea contribuie la protejarea popula?iei ?i a companiilor împotriva dificult??ilor care pot ap?rea atunci când b?ncile se confrunt? cu probleme.

Cine este creditorul de ultim? instan?? în zona euro?

BCE ?i cele 19 b?nci centrale na?ionale împart rolul de creditor de ultim? instan??.

Care este rolul b?ncilor centrale na?ionale?

B?ncile centrale na?ionale din zona euro asigur? ultima plas? de siguran?? pentru b?ncile care nu pot ob?ine din alt? parte finan?area de care au nevoie. Aceast? plas? de siguran?? este denumit? „asisten?? pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen??” (emergency liquidity assistance – ELA). În zona euro, împrumuturile acordate ca asisten?? pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? sunt furnizate de banca central? na?ional? a ??rii în care î?i are sediul banca aflat? în dificultate. Banca central? na?ional? suport?, de asemenea, orice costuri sau riscuri care pot ap?rea.

Care este rolul BCE?

De?i b?ncile centrale na?ionale sunt responsabile de furnizarea asisten?ei pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen??, activit??ile întreprinse de acestea în calitate de creditori de ultim? instan?? sunt verificate ?i monitorizate de BCE. Consiliul guvernatorilor BCE poate limita asisten?a în situa?ii de urgen?? sau poate formula obiec?iuni cu privire la aceasta, dac? dou? treimi dintre membrii s?i î?i exprim? acordul în acest sens. Totu?i, ace?tia pot formula obiec?iuni numai în cazul în care consider? c? asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? ar interfera cu politica monetar? a BCE sau cu obiectivele ?i misiunile Eurosistemului.

Aceasta înseamn? c? b?ncile care se confrunt? cu dificult??i financiare vor fi salvate întotdeauna, indiferent de situa?ie?

Nu, lucrurile nu stau astfel. Nu exist? nicio garan?ie c? o banc? va primi de la banca sa central? na?ional? asisten?? pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen??. De fapt, au fost introduse norme stricte ?i trebuie îndeplinite anumite condi?ii.

Asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? nu este pentru oricine

Asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? este destinat? numai b?ncilor solvabile

Pentru a se califica pentru acest tip de asisten??, b?ncile pot fi nelichide, dar trebuie s? fie solvabile. A fi nelichide înseamn? c? b?ncile s-ar putea confrunta la momentul respectiv cu dificult??i privind rambursarea tuturor deponen?ilor lor. A fi solvabile înseamn? c? pot face acest lucru pe termen lung. O banc? poate deveni nelichid?, r?mânând totu?i solvabil?, întrucât fondurile sale ar putea fi blocate în împrumuturile pe termen mai lung pe care le-a acordat clien?ilor.

Asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? are numai caracter temporar

Asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? are numai caracter temporar

Dup? cum sugereaz? ?i denumirea, acest tip de asisten?? este destinat numai situa?iilor de urgen?? ?i va fi acordat numai în circumstan?e neprev?zute. Dup? ce situa?ia revine la normal, asisten?a este stopat?, iar împrumuturile trebuie rambursate.

Asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? cost?

Asisten?a pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? cost?

B?ncile centrale na?ionale accept? garan?ii de o calitate mai redus? pentru împrumuturile acordate ca asisten?? pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen?? decât pentru finan?area acordat? în situa?ii normale. Întrucât aceasta spore?te riscurile, b?ncile centrale aplic? garan?iilor o marj? de ajustare a valorii (haircut) ?i percep b?ncilor o rat? a dobânzii mai ridicat?.

B?ncile centrale sunt con?tiente de faptul c? b?ncile ar putea fi tentate s? î?i asume mai multe riscuri sau riscuri mai mari dac? au certitudinea c? cineva le va s?ri în ajutor în cazul în care nu î?i pot rambursa datoriile. Aceast? situa?ie poart? denumirea de „hazard moral”. Aplicate cu consecven??, normele prezentate mai sus contribuie la prevenirea hazardului moral.

De ce este important ca b?ncile s? aib? un creditor de ultim? instan???

De?i este solvent?, dac? o banc? nu poate r?spunde solicit?rilor clien?ilor ?i creditorilor s?i pe termen scurt, clien?ii pot avea temeri cu privire la siguran?a banilor lor, ceea ce ar putea conduce la retrageri masive de numerar din conturile bancare. B?ncile ar putea apoi da faliment. Consecin?ele unei astfel de evolu?ii pot fi de amploare.

  • Oamenii ?i-ar putea pierde locurile de munc?. Atunci când o banc? d? faliment, creditarea companiilor înceteaz? brusc. Întreprinderile s-ar putea afla astfel în incapacitatea de a pl?ti salariile sau de a achizi?iona materii prime, de exemplu, ?i s-ar putea confrunta cu dificult??i în ceea ce prive?te men?inerea pe linia de plutire a companiilor din structura lor.
  • Repercusiunile s-ar putea extinde. Întrucât b?ncile sunt interconectate, problemele de la o banc? s-ar putea r?spândi la altele. Foarte curând, ar avea de suferit nu numai clien?ii b?ncii afectate, ci ?i clien?ii multor altor b?nci. Consecin?ele pentru companii, locuri de munc? ?i deponen?i s-ar putea intensifica, având, în cele din urm?, un impact asupra întregii economii. Dac? se ajunge aici, foarte adesea, contribuabilii sunt cei care sfâr?esc prin a acoperi deficitul creat.

Pe scurt, atunci când o banc? central? ac?ioneaz? în calitate de creditor de ultim? instan??, aceasta poate preveni numeroase dificult??i pentru popula?ie ?i pentru companii.

O clip?! Dar dac? o autoritate guvernamental?, ?i nu o banc?, se confrunt? cu dificult??i financiare? Le furnizeaz? b?ncile centrale ?i lor asisten?? pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situa?ii de urgen???

Nu, acest lucru este ilegal în zona euro. Dac? autorit??ile guvernamentale ar putea solicita finan?are de la b?ncile centrale, capacitatea b?ncii centrale de a men?ine stabilitatea pre?urilor ar fi compromis?, iar independen?a sa ar fi subminat?. Din acest motiv, Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene interzice BCE ?i b?ncilor centrale na?ionale s? finan?eze autorit??ile guvernamentale.

北京pk赛车10官网 广发聚丰股票 南粤风采好彩1 上证50指数 排列三 买马的网站是多少 上海11选五开奖走势图 一定牛 广东11选5一中一免费计划 佳永配资 网上时时彩平台 浙江体彩6+1预测 融资融券杠杆平台 香港现场开奖记录结果 p2p理财平台前三位 双色球投注技巧18种 黑龙江36选7风采走势图 配资平台哪个好推荐股牛网