ECB logo
Menu

PRESSEMEDDELELSE

ECB's regnskab for 2019

20. februar 2020

  • ECB's overskud steg med 0,8 mia. euro til 2,4 mia. euro i 2019 (1,6 mia. euro i 2018). Det fordeles fuldt ud til de nationale centralbanker.
  • Nettorenteindt?gter fra v?rdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde: 1,4 mia. euro (1,2 mia. euro i 2018).
  • ECB's balance voksede til 457 mia. euro (447 mia. euro i 2018).

Den Europ?iske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2019 viser, at overskuddet i 2019 steg med 790 mio. euro til 2.366 mio. euro, hvilket prim?rt var resultatet af h?jere nettorenteindt?gter fra dollarportef?ljen og portef?ljen vedr?rende programmet til opk?b af aktiver (APP-portef?ljen).

I 2019 var nettorenteindt?gterne p? 2.686 mio. euro (2.277 mio. euro i 2018). Nettorenteindt?gterne fra valutareserveaktiver steg til 1.052 mio. euro (862 mio. euro i 2018) som f?lge af h?jere renteindt?gter fra dollarportef?ljen. Nettorenteindt?gterne fra APP steg med 316 mio. euro til 1.136 mio. euro prim?rt som f?lge af st?rre gennemsnitlige beholdninger og et h?jere gennemsnitligt afkast fra programmet til opk?b af v?rdipapirer udstedt af den offentlige sektor (PSPP) i l?bet af ?ret sammenlignet med 2018. Nettorenteindt?gterne fra Securities Markets Programme (SMP) faldt derimod til 291 mio. euro (384 mio. euro i 2018) som f?lge af indfrielser.

Realiserede gevinster p? finansielle operationer udgjorde 197 mio. euro (de realiserede tab var i 2018 p? 77 mio. euro) som f?lge af realiserede b?rskursgevinster p? v?rdipapirer i amerikanske dollar, idet markedsv?rdien af disse v?rdipapirer blev positivt p?virket af faldet i obligationsrenter i amerikanske dollar i l?bet af ?ret.

Nedskrivningerne bel?b sig til 20 mio. euro (69 mio. euro i 2018), hvilket prim?rt skyldtes urealiserede b?rskurstab p? en r?kke v?rdipapirer, som indg?r i egenportef?ljen og dollarportef?ljen.

Der er udf?rt v?rdiforringelsestest for v?rdipapirerne i ECB's pengepolitiske portef?ljer, som er v?rdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af v?rdiforringelse). P? grundlag af disse test er der ikke registreret tab som f?lge af v?rdiforringelse for disse portef?ljer.

Indt?gterne fra tilsynsgebyrer opkr?vet for at d?kke ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne udgjorde 537 mio. euro (518 mio. euro i 2018). Stigningen i 2019 skyldes det h?jere gennemsnitlige antal medarbejdere p? banktilsynsomr?det.

De samlede personaleomkostninger steg til 566 mio. euro (515 mio. euro i 2018) som f?lge af det h?jere gennemsnitlige antal medarbejdere i 2019, prim?rt inden for banktilsyn, og h?jere udgifter i forbindelse med andre langfristede personaleydelser som f?lge af den aktuarm?ssige v?rdians?ttelse pr. ultimo 2019. ?vrige administrationsomkostninger faldt til 590 mio. euro (599 mio. euro i 2018), prim?rt som f?lge af lavere omkostninger til vikarer og ekstern konsulentbistand.

ECB's nettooverskud fordeles til de nationale centralbanker i euroomr?det. Styrelsesr?det besluttede at foretage en forel?big overskudsfordeling p? 1.431 mio. euro til de nationale centralbanker i euroomr?det den 31. januar 2020. P? g?rsdagens m?de besluttede Styrelsesr?det at fordele den resterende del af overskuddet, hvilket vil sige 935 mio. euro, den 21. februar 2020.

ECB's samlede balance steg med 2 pct. til 457 mia. euro (447 mia. euro i 2018). Stigningen skyldtes hovedsagelig stigningen i markedsv?rdien af ECB's valutareserveaktiver som f?lge af en stigning i guldprisen og styrkelsen af den amerikanske dollar og den japanske yen i l?bet af ?ret over for euroen samt en stigning i v?rdien af eurosedler i oml?b.

Ved udgangen af 2019 var Eurosystemets konsoliderede balance, der best?r af de nationale centralbanker i euroomr?det og ECB's aktiver og passiver over for tredjeparter, p? 4.673 mia. euro (4.703 mia. euro i 2018). Det marginale fald i forhold til ?ret f?r skyldtes faldet i Eurosystemets refinansieringstransaktioner, som igen prim?rt skyldtes frivillige f?rtidsindfrielser i den anden serie af m?lrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO II). De v?rdipapirbeholdninger, som Eurosystemet holder af pengepolitiske grunde, faldt med 19 mia. euro til 2.632 mia. euro (2.651 mia. euro i 2018). APP-beholdningerne steg med 10 mia. euro til 2.579 mia. euro, mens v?rdipapirbeholdningerne i forbindelse med de f?rste to programmer til opk?b af d?kkede obligationer (CBPP1 og CBPP2) og SMP faldt med henholdsvis 4 mia. euro og 25 mia. euro som f?lge af indfrielser.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +49 69 1344 7316.

Anm.:

  • N?rmere oplysninger om ECB's og Eurosystemets regnskabs- og regnskabsafl?ggelsespraksis og om ECB's ?rsregnskab findes p? ECB's websted i henholdsvis afsnittet Bogf?ring og rapportering og ?rsregnskab.
  • Fra og med dette ?r offentligg?res fordelingen af Eurosystemets samlede SMP-beholdninger efter udstederland p? ECB's websted under afsnittet Asset purchase programme.

Medie- og pressehenvendelser

北京pk赛车10官网 山东11选5推荐 福彩p62最新开奖 福利36选7开奖结 腾讯证券开户 福建11选5 重庆百变王牌开奖 享配资 黑龙江11选5 荣耀配资 融胜配资 刮刮乐 福建22选5 3d试机号彩宝网 3d杀码 四川金7乐 女孩与枪