ECB logo
Menu

SAJTóK?ZLEMéNY

Az EKB 2019. évi pénzügyi kimutatásai

2020. február 20.

  • Az EKB nyeresége 2019-ben 0,8 milliárd euróval 2,4 milliárd euróra emelkedett (2018: 1,6 milliárd €), és teljes egészében felosztásra kerül a nemzeti k?zponti bankok k?z?tt
  • A monetáris politikai célú értékpapír-állományból származó nettó kamatbevétel ?sszege 1,4 milliárd € (2018: 1,2 milliárd €)
  • Az EKB mérlegf??sszege 457 milliárd euróra emelkedett (2018: 447 milliárd €)

Az Európai K?zponti Bank (EKB) k?nyvvizsgáló által ellen?rz?tt 2019. évi pénzügyi kimutatásai szerint a tárgyévi nyereség 790 millió euróval 2366 millió euróra n?tt, ami els?sorban az USA-dollár-portfólión és az eszk?zvásárlási program (APP) portfólióján elért magasabb bevétel eredménye.

2019-ben a teljes nettó kamatbevétel 2686 millió eurót tett ki (2018: 2277 millió €). A nemzetk?zi tartalékon elért nettó kamatbevétel 1052 millió euróra n?tt (2018: 862 millió €) az USA-dollár-portfólión elért magasabb kamatbevételnek k?sz?nhet?en. Az APP-b?l származó nettó kamatbevétel 316 millió euróval 1136 millió euróra emelkedett, aminek forrása els?sorban a 2018-as évhez képest az év során tapasztalt nagyobb átlagos állományok és a k?zszektort érint? vásárlási program (PSPP) magasabb átlagos hozama. Ezzel szemben a visszaváltások hatására az értékpapírpiaci programmal (SMP) szerzett nettó kamatbevétel visszaesett 291 millió euróra (2018: 384 millió €).

A pénzügyi m?veletekb?l származó realizált nyereség 197 millió € volt (2018: 77 millió € realizált veszteség), ami az USA-dollárban denominált értékpapírok árfolyamnyereségének tudható be, mivel a dolláralapú k?tvényhozamok esése az év folyamán pozitívan hatott a piaci értékükre.

Az értékvesztési leírás értéke 20 millió € volt (2018: 69 millió €), f?ként a saját vagyonalapban és az USA-dollár-portfólióban tartott t?bb értékpapír nem realizált árfolyamveszteségéb?l adódóan.

értékvesztési vizsgálatnak vetjük alá az EKB amortizált bekerülési értéken kimutatott, (értékvesztéssel módosított) monetáris politikai portfólióiban tartott értékpapírokat. A vizsgálat eredménye alapján a szóban forgó portfóliók esetében nem mutatható ki értékvesztés.

A felügyeleti díjhoz kapcsolódó bevételek, amelyeket az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátásával járó kiadások fedezésére számítunk fel, 537 millió eurót tettek ki (2018: 518 millió €). A 2019. évi emelkedés a bankfelügyeletben foglalkoztatott magasabb átlagos dolgozói létszámnak tudható be.

A személyi jelleg? ?sszk?ltségek 566 millió euróra emelkedtek (2018: 515 millió €), ami els?sorban a bankfelügyelet 2019-es magasabb átlagos dolgozói létszámának, valamint a 2019 végén az aktuáriusi értékelés eredményeként felmerül?, egyéb hosszú távú juttatásokkal kapcsolatos magasabb díjaknak tudható be. Az egyéb igazgatási k?ltségek 590 millió euróra estek (2018: 599 millió €), aminek oka f?ként az ügyn?kségi szerz?déssel dolgozó munkavállalókhoz és a küls?s szaktanácsadói támogatáshoz kapcsolódó ráfordítások mérsékl?dése volt.

Az EKB a nettó nyereségét felosztja az euro?vezeti nemzeti k?zponti bankok (NKB-k) k?z?tt. A Kormányzótanács úgy határozott, hogy 2020. január 31-i hatállyal 1431 millió € év k?zbeni nyereségrészesedést fizet az euro?vezeti NKB-knak. Tegnapi ülésén pedig úgy határozott, hogy a fennmaradó 935 millió eurós nyereséget 2020. február 21-én osztja fel.

Az EKB mérlegf??sszege 2%-kal 457 milliárd euróra b?vült (2018: 447 milliárd €). Ez f?ként annak tudható be, hogy megemelkedett az EKB nemzetk?zi tartalékainak piaci értéke, amelyet az aranyárfolyam emelkedése, valamint az USA-dollár és japán jen euróval szembeni év k?zbeni felértékel?dése okozott, valamint hogy megn?tt a forgalomban lev? eurobankjegyek értéke.

2019 végén az eurorendszer ?sszevont mérlege, amely az euro?vezeti NKB-k és az EKB harmadik felekkel szembeni k?veteléseit és k?telezettségeit tartalmazza, 4673 milliárd eurót tett ki (2018: 4703 milliárd €). Az el?z? évhez viszonyítva kismérték? cs?kkenés oka az eurorendszer refinanszírozási m?veleteinek visszaesése, amely jórészt a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási m?veletek második sorozatához (TLTRO-II) kapcsolódó ?nkéntes korai visszafizetésekb?l származott. Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya 19 milliárd euróval 2632 milliárd euróra cs?kkent (2018: 2651 milliárd €). Az APP-állományok 10 milliárd euróval 2579 milliárd euróra emelkedtek, mik?zben az els? két fedezett k?tvényvásárlási program (CBPP1 és CBPP2) és az SMP során szerzett értékpapír-állományok a visszaváltások miatt rendre 4, illetve 25 milliárd euróval cs?kkentek.

A média képvisel?i kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +49 69 1344 7316-os telefonszámon.

Megjegyzések:

  • Az EKB és az eurorendszer számviteli és adatszolgáltatási irányelveivel, valamint az EKB éves beszámolójával kapcsolatos további részleteket az EKB honlapján a Számvitel és adatszolgáltatás, illetve az Annual accounts (éves beszámoló) részekben olvashatunk.
  • Az idei évt?l az eurorendszer SMP-állományainak kibocsátó ország szerinti bontása az EKB honlapján az Asset purchase programmes (Eszk?zvásárlási programok) menüpont alatt jelenik meg.

Médiakapcsolatok

北京pk赛车10官网 澳洲幸运5官网真实吗 彩经网排列三走势图 必发足球指数 上海机场股票行情 浙江快乐彩 皇冠90vs足球指数 于海宾今天3d预测 股票融资可以融资多久 老11选5 幸运十一选五预测软件 淘财网 福彩东方6十1生肖开奖结果 上海快3 11选5 刮刮乐 女皇之心