ECB logo
Menu

COMUNICAT DE PRES?

Situa?iile financiare ale BCE pentru exerci?iul financiar 2019

20 februarie 2020

  • Profitul BCE a crescut cu 0,8 miliarde EUR, pan? la 2,4 miliarde EUR ?n 2019 (fa?? de 1,6 miliarde EUR ?n 2018) ?i este distribuit integral b?ncilor centrale na?ionale
  • Veniturile nete din dobanzi aferente titlurilor de valoare de?inute ?n scopuri de politic? monetar?: 1,4 miliarde EUR (fa?? de 1,2 miliarde EUR ?n 2018)
  • Bilan?ul contabil al BCE s-a majorat la 457 de miliarde EUR (fa?? de 447 de miliarde EUR ?n 2018)

Situa?iile financiare auditate ale B?ncii Centrale Europene (BCE) pentru anul 2019 indic? faptul c? profitul aferent exerci?iului financiar a crescut cu 790 de milioane EUR, pan? la 2 366 de milioane EUR, ?n principal ca urmare a major?rii veniturilor generate de portofoliul ?n dolari SUA ?i de portofoliul aferent programului de achizi?ionare de active (asset purchase programme – APP).

Veniturile nete din dobanzi au totalizat 2 686 de milioane EUR ?n anul 2019 (fa?? de 2 277 de milioane EUR ?n 2018). Veniturile nete din dobanzi la activele externe de rezerv? au ajuns la 1 052 de milioane EUR (fa?? de 862 de milioane EUR ?n anul 2018) datorit? cre?terii ?nregistrate de veniturile din dobanzi generate de portofoliul ?n dolari SUA. Veniturile nete din dobanzi rezultate din titlurile achizi?ionate ?n cadrul programului de achizi?ionare de active (APP) au sporit cu 316 milioane EUR, pan? la 1 136 de milioane EUR, ?n principal ca urmare a major?rii de?inerilor medii ?i a randamentului mediu ?n cadrul programului de achizi?ionare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP) pe parcursul exerci?iului financiar, comparativ cu anul 2018. ?n schimb, ca urmare a r?scump?r?rilor, veniturile nete din dobanzi generate de programul destinat pie?elor titlurilor de valoare (Securities Markets Programme – SMP) s-au redus la 291 de milioane EUR (fa?? de 384 de milioane EUR ?n 2018).

Ca?tigurile realizate din opera?iuni financiare s-au situat la 197 de milioane EUR (fa?? de pierderile realizate ?n valoare de 77 de milioane EUR din 2018), pe seama ca?tigurilor din pre? realizate generate de titlurile ?n dolari SUA, ?ntrucat sc?derea randamentelor obliga?iunilor ?n dolari SUA pe parcursul exerci?iului financiar a avut o influen?? pozitiv? asupra valorii de pia?? a acestora.

Reducerile valorii au ?nsumat 20 de milioane EUR (fa?? de 69 de milioane EUR ?n 2018), fiind generate, ?n principal, de pierderile din pre? nerealizate la o serie de titluri de valoare de?inute ?n portofoliul de fonduri proprii ?i ?n cel ?n dolari SUA.

Se efectueaz? teste de depreciere pentru titlurile de?inute de BCE ?n portofoliile sale de politic? monetar?, care sunt evaluate la cost amortizat (supus deprecierii). Pe baza rezultatelor acestor teste, nu au fost ?nregistrate pierderi din depreciere ?n cazul acestor portofolii.

Veniturile din taxe de supraveghere, care provin din taxele percepute ?n vederea recuper?rii cheltuielilor suportate de BCE ?n ?ndeplinirea atribu?iilor sale de supraveghere, s-au ridicat la 537 de milioane EUR (fa?? de 518 milioane EUR ?n 2018). Majorarea ?nregistrat? ?n anul 2019 este asociat? cu cre?terea num?rului mediu de membri ai personalului ?n domeniul supravegherii bancare.

Cheltuielile totale de personal s-au majorat la 566 de milioane EUR (fa?? de 515 milioane EUR ?n anul 2018), ca urmare a cre?terilor ?nregistrate de num?rul mediu de angaja?i ?n 2019, cu prec?dere ?n domeniul supravegherii bancare, ?i de cheltuielile legate de alte beneficii pe termen lung generate de evaluarea actuarial? la sfar?itul anului 2019. Alte cheltuieli administrative s-au redus la 590 de milioane EUR (fa?? de 599 de milioane EUR ?n anul 2018), ?n principal pe seama sc?derii cheltuielilor legate de serviciile de agen?ie ?i de asisten?? constand ?n consultan?? extern?.

Profitul net al BCE este distribuit b?ncilor centrale na?ionale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis s? efectueze o distribuire provizorie a profitului, ?n valoare de 1 431 de milioane EUR, ?ntre BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2020. ?n ?edin?a de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis s? distribuie profitul r?mas, totalizand 935 de milioane EUR, la data de 21 februarie 2020.

Volumul total al bilan?ului BCE a sporit cu 2%, pan? la 457 de miliarde EUR (fa?? de 447 de miliarde EUR ?n anul 2018). Aceast? cre?tere s-a datorat cu prec?dere major?rii valorii de pia?? a activelor externe de rezerv? ale BCE, ca urmare a scumpirii aurului ?i a aprecierii dolarului SUA ?i a yenului japonez fa?? de euro pe parcursul anului, precum ?i a major?rii valorii bancnotelor euro ?n circula?ie.

La sfar?itul anului 2019, bilan?ul consolidat al Eurosistemului, care cuprinde active ?i pasive ale BCN din zona euro ?i ale BCE fa?? de ter?i, s-a situat la 4 673 de miliarde EUR (fa?? de 4 703 miliarde EUR ?n 2018). Sc?derea u?oar? ?nregistrat? comparativ cu exerci?iul precedent s-a datorat reducerii volumului de opera?iuni de refinan?are ale Eurosistemului, ?n mare parte ca urmare a ramburs?rilor voluntare anticipate ?n cadrul celei de a doua serii de opera?iuni ?intite de refinan?are pe termen mai lung (OTRTL II). Titlurile de valoare ale Eurosistemului de?inute ?n scopuri de politic? monetar? s-au redus cu 19 miliarde EUR, pan? la 2 632 de miliarde EUR (fa?? de 2 651 de miliarde EUR ?n anul 2018). Valoarea de?inerilor ?n cadrul programului de achizi?ionare de active (APP) a crescut cu 10 miliarde EUR, pan? la 2 579 de miliarde EUR, ?n timp ce titlurile de?inute ?n cadrul primelor dou? programe de achizi?ionare de obliga?iuni garantate (CBPP1 ?i CBPP2) ?i ?n cadrul programului destinat pie?elor titlurilor de valoare (SMP) au sc?zut cu 4 miliarde EUR ?i, respectiv, cu 25 de miliarde EUR, ca urmare a r?scump?r?rilor.

Pentru ?ntreb?ri din partea mass-media, persoana de contact este William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Not?:

  • Mai multe detalii despre politicile de contabilitate ?i raportare financiar? ale BCE ?i ale Eurosistemului ?i despre conturile anuale ale BCE pot fi g?site ?n sec?iunile Contabilitate ?i raportare ?i, respectiv, Annual accounts de pe website-ul BCE.
  • ?ncepand cu acest an, de?inerile totale ale Eurosistemului ?n cadrul programului destinat pie?elor titlurilor de valoare (SMP), defalcate ?n func?ie de ?ara emitent?, sunt publicate pe website-ul BCE, la sec?iunea Asset purchase programme.

Contacte media

北京pk赛车10官网 银行实物白银怎么买 天津快乐10分8个全中多少钱 吉林11选5走势图 老11选5 陕西11选5 贵州11选5 吉林快3 陕西省十一选五走势 3d开奖结果今天一 排列五开奖号码 雷速体育比分直播网 红太阳配资 体彩p5 山东十一运夺金一定牛走势图 盈策配资 河南22选5