ECB logo
Menu

PRESSMEDDELANDE

ECB:s ?rsredovisning f?r 2019

20 februari 2020

  • ECB:s vinst ?kade med 0,8 miljarder euro till 2,4 miljarder euro 2019 (2018: 1,6 miljarder euro) och delas ut till fullo till de nationella centralbankerna
  • Nettor?nteint?kter p? v?rdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,4 miljarder euro (2018: 1,2 miljarder euro)
  • ECB:s balansr?kningsomslutning ?kade till 457 miljarder euro (2018: 447 miljarder euro)

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade ?rsredovisning f?r 2019 visar att ?rets vinst ?kade med 790 miljoner euro till 2 366 miljoner euro, fr?mst som resultat av h?gre int?kter p? US-dollarportf?ljen och programmet f?r k?p av tillg?ngar (APP).

R?ntenettot uppgick totalt till 2 686 miljoner euro 2019 (2018: 2 277 miljoner euro). R?ntenettot p? valutareserven ?kade till 1 052 miljoner euro (2018: 862 miljoner euro) genom h?gre r?nteint?kter p? US-dollarportf?ljen. R?ntenettot p? APP ?kade med 316 miljoner euro till 1 136 miljoner euro, fr?mst som resultat av ?kade genomsnittliga innehav och en h?gre genomsnittlig avkastning i programmet f?r k?p av offentliga v?rdepapper (PSPP) under ?ret j?mf?rt med 2018. Som resultat av inl?sen minskade d?remot r?ntenettot p? v?rdepappersmarknadsprogrammet (SMP) till 291 miljoner euro (2018: 384 miljoner euro).

Realiserade vinster fr?n finansiella transaktioner uppgick till 197 miljoner euro (2018: realiserade f?rluster 77 miljoner euro) beroende p? realiserade prisvinster p? US-dollar-denominerade v?rdepapper, i och med att den l?gre avkastningen p? US-dollardenominerade statsobligationer under ?ret hade en positiv effekt p? marknadsv?rdet av dessa innehav.

Nedskrivningar uppgick till 20 miljoner euro (2018: 69 miljoner euro), huvudsakligen som resultat av orealiserade prisf?rluster p? en rad v?rdepapper i egna medel och i US-dollarportf?ljen.

V?rdeminskningstester g?rs p? ECB:s v?rdepappersportf?ljer som innehas i penningpolitiska syften. Dessa portf?ljer v?rderas till upplupet anskaffningsv?rde (med avdrag f?r v?rdeminskning). Inga f?rluster har bokf?rts f?r dessa portf?ljer baserat p? resultaten av dessa tester.

Int?kter fr?n tillsynsavgifter, genom avgifter som tagits ut f?r att t?cka de kostnader som ECB har haft f?r sina tillsynsuppgifter, uppgick till 537 miljoner euro (2018: 518 miljoner euro). ?kningen 2019 h?nf?r sig till det h?gre genomsnittliga antalet anst?llda inom banktillsyn.

Totala personalkostnader ?kade till 566 miljoner euro (2018: 515 miljoner euro) beroende p? det h?gre genomsnittliga antalet anst?llda 2019, huvudsakligen inom banktillsyn, och de h?gre avgifterna avseende andra l?ngfristiga f?rm?ner p? grund av den aktuariella v?rderingen i slutet av 2019. ?vriga administrativa kostnader minskade till 590 miljoner euro (2018: 599 miljoner euro), fr?mst p? grund av en minskning av kostnader avseende inhyrd personal och externa konsulter.

ECB:s nettovinst f?rdelas till de nationella centralbankerna i euroomr?det. ECB-r?det beslutade att g?ra en interimistisk vinstf?rdelning p? 1 431 miljoner euro till de nationella centralbankerna i euroomr?det den 31 januari 2020. Vid g?rdagens sammantr?de beslutade ECB-r?det att f?rdela ?terstoden av vinsten, 935 miljoner euro, den 21 februari 2020.

Storleken p? ECB:s balansr?kning ?kade med 2 procent till 457 miljarder euro (2018: 447 miljarder euro). Denna ?kning berodde fr?mst p? ?kningen i marknadsv?rde f?r ECB:s valutareserver p? grund av ?kningen i guldpriset och apprecieringen av US-dollar och japanska yen gentemot euron under ?rets lopp samt en ?kning i v?rdet f?r utel?pande eurosedlar.

Storleken p? Eurosystemets konsoliderade balansr?kning, som omfattar tillg?ngar och skulder av euroomr?dets nationella centralbanker och ECB gentemot tredje parter, var 4 673 miljarder euro i slutet av 2019 (2018: 4 703 miljarder euro). Den mindre minskningen j?mf?rt med f?reg?ende ?r berodde p? minskningen i Eurosystemets refinansieringstransaktioner, vilket huvudsakligen orsakades av frivilliga tidiga ?terbetalningar i den andra serien riktade l?ngfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO II). Eurosystemets innehav av v?rdepapper som innehas f?r penningpolitiska syften minskade med 19 miljarder euro till 2 632 miljarder euro (2018: 2 651 miljarder euro). Innehaven inom APP ?kade med 10 miljarder euro till 2 579 miljarder euro medan v?rdepapperen i de tv? f?rsta programmen f?r k?p av s?kerst?llda obligationer (CBPP1 och CBPP2) och SMP minskade med 4 miljarder euro respektive 25 miljarder euro beroende p? inl?sen.

Fr?gor fr?n media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.

Anm?rkningar:

Kontakt f?r media

北京pk赛车10官网 中山期货配资公司 甘肃11选5 乐天盈股票配资平台 新浪股市十大名博排名 昨天股票行情大盘走势 股票涨跌停计算 股票涨跌原因的本质 股票融资杠杆比例规定 吉林快3 吉林快三 陕西快乐十分 云南时时彩 云南时时彩 甘肃11选5 广东快乐十分走势图表分析 辽宁十一选五